Obezite Cerrahisi

OBEZİTE TEDAVİSİNDE BARİYATRİK CERRAHİ HAKKINDA

Morbid obez hastalarda kullanılan bir yöntemdir. Mide barsak bypass yöntemi veya kelepçe yöntemi olarak iki çeşidi vardır. VKİ>40 veya VKİ>35 ve ilave riski olanlarda uygulanır.

. Kozmetik bir tedavi yöntemi değildir
. Yağ alınmaz
. Fayda ve riskleri doktor ve hasta tarafından konuşulmalıdır
. Cerrahi sonrası çıkabilecek sorunlar ikinci bir operasyonu gerekli kılabilir.

Komplikasyonlar
. Kanama
. Anesteziye bağlı ve ilaçlara bağlı problemler
. Derin ven trombozu(Toplar damarlarda kan pıhtılaşması)
. Dikişlerin ayrılması
. Bypass yerinde ayrışma ve sızıntı
. Bypass yerlerinde ülserler (marjinal ülserler)
. Solunum problemleri ( Zatürre, akciğer embolisi)
. Dalak zedelenmesi- ve alınması
. Darlıklar
. İleus (Barsak tıkanması)
. Ölüm

Amerikan Bariatrik Cerrahi toplantısı 2004 te konuşulan sonuçlara göre:
. Roux en Y gastrik bypass için operasyon komplikasyon riski: %5
. Operatif mortalite( ölüm) riski:%0.5
. Tecrübeli bir cerrah tarafından yapılan Laporoskopik gastrik bantlama için komplikasyon riski:%5
. Ölüm riski: %0.1 dir.

Yan etkiler:
. Bulantı, kusma
. Dumping sendromu
. Besin yetersizliği
. Safra taşı
. Gebe kalınmamalı
. Şişkinlik, ishal, fazla terleme, baş dönmesi

Yrd.Doç.Dr Yavuz FURUNCUOĞLU